Instagram

Interviews

Keitaro Takano (Clematis)

February 11, 2013

CLEMATIS Takano1

Many European Gentlemen are not familiar with CLEMATIS and is quite a shame because you are doing a great job in shoemaking. Where do you learn shoemaking and from who?

Multi domni din Europa nu sunt familiarizati cu pantofii CLEMATIS si este mare pierdere, pentru ca faceti o treaba excelenta in shoemaking. Unde ati invatat shoemaking si de la cine?
I have been studying not only Japanese shoes, but also European styles as well which is really useful from a designing perspective. However, I had learned the basics of how to make shoes; the spirit, the attitude, the effort; and how to look at shoes for aesthetics under Nobuyosi Seki, who is a Japanese Shoe Maker.
Am studiat nu numai pantofii japonezi, ci si stilurile europene, ceea ce este deosebit de util din punct de vedere al design-ului. Cu toate acestea, am invatat bazele productiei de pantofi; spiritul, atitudinea, efortul si cum sa privesc pantofii prin perspectiva esteticii ,indrumat de Nobuyosi Seki, care este un creator de pantofi japonez.

 CLEMATIS mure

In Japan it is a revival of shoemaking, Europe being full of Japanese apprentices. Why this phenomenon?

In Japonia este o perioada de renastere a incaltamintei, Europa fiind plina de ucenici japonezi. De ce acest fenomen?
I think you could now learn making shoes in Japan sufficiently. But when I started out making shoes there were few shoemakers in Japan. What’s more, there were only a handful of skillful shoemakers. I guess this environment meant that apprentice shoemakers tended to go to Europe, kind of in admiration and to think that we could learn it only there.
Cred ca acum se pot invata suficient de multe lucruri in Japonia pentru a crea pantofi. Dar cand am inceput sa fac pantofi erau putini astfel de producatori in Japonia. Ba mai mult, au existat doar cativa producatori iscusiti. Cred ca acest mediu a insemnat ca ucenicii au avut tendinta de a merge in Europa, dintr-o oarecare admiratie si din ideea ca aceasta arta s-ar putea invata numai acolo.

 CLEMATIS sole

How big is the factory and how many men work in it?

Cat de mare este fabrica si cati oameni lucreaza in ea?
I had been learning all the skills I needed by myself, such as making the lasts; designing the patterns; making up the upper and bottom; shining the shoe; and hospitality by myself, but I’m getting busy so I got one shoemaker at my factory about one year ago.
Am invatat tot ce a fost necesar de unul singur, cum ar fi crearea unui calapod, proiectarea unui model, realizarea partii superioare si inferioare, lustruirea unui pantof, cat si relatia cu clientii, dar, fiind din ce in ce mai ocupat, mi-am luat un pantofar la fabrica mea acum aproximativ un an.

 COLZA secoundline

How do you make the shoes? Handmade or Goodyear?

Cum realizati pantofii? Handmade sau Goodyear?
The style of CLEMATIS is all hand made, hand sewed, and hand welted. Generally, the hand sewed welt means that the edge is sewn by a machine here in Japan. I only use a machine for the out stitch The instep is sewn by hand which helps the shoes to fit the customers at a reasonable price. This method is rare, I can assure you. I guess you couldn’t find this method anywhere else in the world.
Stilul CLEMATIS inseamna un pantof in intregime realizat manual si cusut manual. In general, coaserea manuala a fasiei de piele de deasupra talpii inseamna ca marginea este cusuta de o masina aici, in Japonia. Eu folosesc o masina doar pentru cusatura exterioara. Cusatura interioara e realizata de mana, ceea ce asigura confortul clientului la un pret rezonabil. Pot sa va asigur ca aceasta metoda este rara; cred ca nu gasiti aceasta metoda nicaieri altundeva in lume.

 CLEMATIS shoe stech

What leathers do you use?

Ce tipuri de piele folositi?
I mainly use European leathers. We also use hippopotamus, elephant, camel, and a lizard for our exotic leathers. These leathers are quite popular at CLEMATIS.
Folosesc in principal piele din Europa. Dar folosim, de asemenea, si piele de hipopotam, de elefant, de camila, si de soparla pentru tipurile noastre de piele exotica. Aceste tipuri de piele sunt destul de populare la CLEMATIS.

 CLEMATIS rue

What is your favorite Clematis shoe?

Care este pantoful Clematis preferat de dvs.?
My favorite is the Red Line.
Preferatul meu este Red Line.

 CLEMATIS toe

Tell me more about the Red Line.

Spuneti-mi mai multe despre Red Line.
The Red line is my original interest. I guess there is no one doing them except me. Generally, we use black or brown for painting on the edge and heel , we do this because after ironing it becomes a black color even though you paint it another color. Nevertheless, I have been studying how to color on this part of the shoe (on there) and these colors are not painted thickly, because it’s a beautifully deep color. At present, I do only red. I can also do other colors but I’m not satisfied with them. I will keep studying how to use beautiful colors on shoes.
Red Line este ceea ce m-a interesat de la bun inceput. Cred ca nu mai este nimeni altcineva in afara de mine care sa il fabrice. In general, folosim negru sau maro pentru margine si toc; facem acest lucru deoarece, dupa calcare, acestea vor avea o culoare neagra, chiar daca sunt vopsite intr-o alta culoare. Cu toate acestea, am studiat modul in care sa aplic culoarea pe aceasta parte a pantofului, iar aceste culori nu sunt vopsite in strat gros, pentru ca au o tenta profunda, minunata. In prezent, fac doar rosu. Pot folosi si alte culori, insa nu ma safisfac. Voi continua sa studiez metodele de a folosi culorile frumoase la pantofi.

 aereh

The rezard of the red line was born by chance. You could find the whole suede processing in rezard shoes, but I only process part of it giving it a three-dimensional effect from a well-balanced point of view. These shoes offer a different style.
In cadrul Red Line pielea “rezard” a aparut din intamplare. Intreg procesul de procesare a pieleo suede se poate regasi in pantofii „rezard”, insa eu prelucrez doar o parte din aceasta dandu-i un efect tridimensional din punct de vedere al echilibrului. Acesti pantofi ofera un stil diferit.

 aregae

The second line is a no-lining shoe for summer. It is very humid and hot in Japan in the summer time. It doesn’t make you feel like wearing leather shoes. So, from this feedback from my customers I created the second line. These are ready made shoes so they are suitable and smart for daily use and also on business. 
 The method is unique.I drive a brass nail in a sole and nail the insole with it. The brass nail, which you can see on the sole, also functions as an ornament. It makes the shoes fashionable as well as high quality.
Linia Secon Line este formata din un pantofi fara captuseala pentru vara. Este foarte umed si cald in Japonia in timpul verii. Nu iti vine sa porti pantofi de piele. Avand acest feedback de la clientii mei, am creat al doilea tip. Acestia sunt pantofi facuti de gata astfel incat sa fie eleganti si adecvati pentru utilizarea de zi cu zi cat si in mediile de afaceri. Metoda este unica. Trec un cui de alama prin talpa si cos brantul cu el. Cuiul de alama, pe care il puteti vedea pe talpa, are, de asemenea, rol de ornament. El face ca pantofii sa fie la moda cat si foarte calitativi.

 CLEMATIS IVY

What does Clematis mean?
Ce inseamna Clematis?
It is a flower’s name. In Japan the name of this flower means joy for a traveler. I named it Clematis as if my shoes are going on a journey, which makes customers feel happy.
Este un nume de floare. In Japonia, numele acestei flori inseamna bucurie pentru calator. Am numit-o Clematis ca si cum pantofii mei se duc intr-o calatorie ce face clientii fericiti.

 CLEMATIS NIGHTSHADE

Will there be any new models in the near future?
Vor exista modele noi in viitorul apropiat?

I’m thinking of new models but I’m sure I’m going to keep studying color for the Red line. I’ll keep uploading my news so please keep checking my work

Ma gandesc la modele noi, insa eu sunt sigur ca am continui studiul culorilor pentru Red Line.

ddddddddddddddddd

jhvhjvvk

    downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz